ที่น่าเป็นห่วงคือผลสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากประชาชน 11,369 คน พบว่า ระดับความรู้ของประชาชนในจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตหรือพบสุนัขบ้า แตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่พบโรค ที่น่าตกใจคือ ร้อยละ 60 คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ ร้อยละ 34 ไม่รู้ว่าหากฉีดวัคซีนไม่ครบชุด ไม่ตรงตามกำหนดนัด อาจตายได้ถ้าสุนัขที่กัดเป็นสุนัขบ้า

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างใกล้ชิด และมีการรายงานให้สื่อทราบเป็นระยะ ในส่วนของ สธ.สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนมีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ปีนี้พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 3 ราย ที่ จ.สุรินทร์ จ.สงขลา และ จ.ตรัง โดย 2 ราย ลูกสุนัขกัด มีแผลเล็กน้อย ส่วนอีก 1 ราย เป็นสุนัขมีเจ้าของกัด และทั้ง 3 ราย ไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน “ที่น่าเป็นห่วงคือผลสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากประชาชน 11,369 คน พบว่า ระดับความรู้ของประชาชนในจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตหรือพบสุนัขบ้า แตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่พบโรค ที่น่าตกใจคือ ร้อยละ 60 คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ ร้อยละ 34 ไม่รู้ว่าหากฉีดวัคซีนไม่ครบชุด ไม่ตรงตามกำหนดนัด อาจตายได้ถ้าสุนัขที่กัดเป็นสุนัขบ้า ส่วนร้อยละ 32 ไม่รู้ว่าการล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง และทายาเบตาดีน ช่วยลดเชื้อที่บาดแผลได้ จึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เน้นการสร้างความตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผู้ถูกกัดหรือข่วนต้องฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อป้องกันการเสียชีวิต” นพ.โอภาส กล่าวและว่า หากเทียบกับปี 2560 พบผู้ป่วย 8 ราย ปี 2559 พบผู้ป่วย 13 ราย ในภาพรวมถือว่าพบผู้ป่วยลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ปีนี้กรมปศุสัตว์พบว่าในหลายพื้นที่มีสัตว์ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนมาก “ดังนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าบ้านใดที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้ ควรพาไปฉีดวัคซีนป้องกันเมื่ออายุครบกำหนด ไม่ควรเชื่อว่าสัตว์ที่เลี้ยว์ในบ้านจะไม่ติดโรค เพราะที่ผ่านมาก็พบว่ามีสุนัขที่เลี้ยงในบ้านติดโรคมาแล้ว การรอหน่วยงานภาครัฐเข้าไปฉีดวัคซีนให้อาจจะไม่ทันการ เพราะการเข้าไปฉีดวัคซีนให้ไม่สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วตามที่เราต้องการ จึงให้รีบพาไปฉีดวัคซีนเองจะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันทั้งตัวท่านและสุนัขของท่านเองด้วย” นพ.โอภาส กล่าวและว่า หากถูกสุนัขกัดแล้วไม่แน่ใจว่าสุนัขที่กัดนั้นได้รับวัคซีนครบหรือไม่ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้ย้ำว่าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ หากถูกสุนัขกัดไปฉีดวัคซีน หรือสามารถฉีดป้องกันไว้ได้ แต่ไม่ฉีดวัคซีนเกิดป่วยแล้ว เสียชีวิตทุกราย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth